هاست لینوکس سی پنل ایران

سرورهای قدتمند / هارد NVM /بازگشت وجه 7 روز ضمانت / نصب سایت ساز رایگان

500MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 500 مگابایت
پهنای باند 30 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 8
Park Domain تعداد 8
Addon Domain تعداد 0

1000MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 40 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 10
Park Domain تعداد 10
Addon Domain تعداد 0

2000MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 50 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 15
Park Domain تعداد 15
Addon Domain تعداد 0

3000MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 60 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 20
Park Domain تعداد 20
Addon Domain تعداد 1

5000MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 70 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 30
Park Domain تعداد 30
Addon Domain تعداد 1

10000MB-Linux-Cpanel

هاست لینوکس سی پنل


فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 80 گیگ
Email/Sql/FTP تعداد 40
Park Domain تعداد 40
Addon Domain تعداد 1